01/11/2023

ขอเรียนเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่าน  เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี 2566

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมลงทะเบียนได้ที่
https://cufst2023.ru.ac.th

[post-views]