การประชุมสภาอาจารย์สมัยสามัญ

14/02/2024
การประชุมคณะกรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร สมัยสามัญ ครั้งที่ 88 (4/2567)

การประชุมคณะกรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร สมัยสามัญ ครั้งที่ 88 (4/2567)วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

13/12/2023
การประชุมคณะกรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร สมัยสามัญ ครั้งที่ 87 (3/2566)

การประชุมคณะกรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร สมัยสามัญ ครั้งที่ 87 (3/2566)วันที่ 13 ธันวาคม 2566

25/10/2023
การประชุมคณะกรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร สมัยสามัญ ครั้งที่ 86 (2/2566)

การประชุมคณะกรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร สมัยสามัญ ครั้งที่ 86 (2/2566)วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566

ประมวลภาพกิจกรรม

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram