กำหนดการประชุมสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประเภทครั้งที่วันที่
สมัยสามัญ86 (2/2566)วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566
สมัยสามัญ87 (3/2566)วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566
สมัยสามัญ88 (1/2567)วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
สมัยสามัญ89 (2/2567)วันพุธที่ 24 เมษายน 2567
สมัยวิสามัญ1 (1/2567)วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567
สมัยวิสามัญ2 (2/2567)วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2567
สมัยสามัญ90 (3/2567)วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2567
สมัยสามัญ91 (4/2567)วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2567
สมัยสามัญ92 (1/2568)วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2568
สมัยสามัญ93 (2/2568)วันพุธที่ 16 เมษายน 2568
สมัยสามัญ94 (3/2568)วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2568
สมัยสามัญ95 (4/2568)วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2568
สมัยวิสามัญ3 (1/2568)วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2568
สมัยวิสามัญ4 (2/2568)วันศุกร์ที่ 11 กรกฏาคม 2568

Download PDF

Loading

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram