ประมวลภาพกิจกรรม

22/08/2023
โครงการ “แนวทางการจัดสวัสดิการเพื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ครั้งที่ 2
23/06/2023
โครงการ  “ศึกษาเรียนรู้การเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบ”
21/06/2023
โครงการ  “ศึกษาเรียนรู้การเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบ”
24/05/2023
ศึกษาดูงาน ณ สภาพนักงาน ม.บูรพา
22/03/2023
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2564
19/02/2023
การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2566
01/12/2022
การเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
18/11/2022
สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
25/08/2022
โครงการ  “แนวทางการจัดสวัสดิการเพื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”  ครั้งที่ 1
30/12/2021
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2563

Loading

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram