18/11/2022

สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร  เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
เรื่อง “โอกาสความท้าทายใหม่ : อุดมศึกษาไทยสู่โลกเสมือนจริง”
(New Opportunities and Challenges : Thai Higher Education into the Virtual World)
ในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง
จัดโดย : ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Loading

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram