23/12/2022

การประชุมคณะกรรมการสภาอาจารย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 84 (3/2565)

ภาพกิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการสภาอาจารย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 84 (3/2565)
(และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2565
ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี (ชั้น 3) มหาวิทยาลัยนเรศวร
จัดโดย : สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram