22/03/2023

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2564

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2564
จัดขึ้นในวันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2566
(พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบปริญญาบัตรฯ)
ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
จัดโดย : สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram