21/06/2023

โครงการ  “ศึกษาเรียนรู้การเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบ”

โครงการ  “ศึกษาเรียนรู้การเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบ”

ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2566

ณ  มหาวิทยาลัยพะเยา  จังหวัดพะเยา

จัดโดย  :  สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram