23/06/2023

โครงการ  “ศึกษาเรียนรู้การเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบ”

โครงการ  “ศึกษาเรียนรู้การเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบ”

 ในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2566  

ณ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย

จัดโดย  :  สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram