22/08/2023

โครงการ “แนวทางการจัดสวัสดิการเพื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ครั้งที่ 2

โครงการ “แนวทางการจัดสวัสดิการเพื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” ครั้งที่ 2
จัดขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2566
ณ ห้องมหามนตรี อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร
จัดโดย : สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram