12/10/2023

ประชุมคณะกรรมการสภาอาจารย์เพื่อเลือกตั้งประธานสภาอาจารย์

วันจันทร์ที่ 2 ต.ค. 2566 เวลา 14:00 – 16:00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีให้ปฎิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวรท่านใหม่

ในการประชุมคณะกรรมการสภาอาจารย์ชุดใหม่ ณ ห้องประชุมนเรศวร 308 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram