20/03/2024

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2565

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นในวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

Loading

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram