13/06/2024

การประชุมคณะกรรมการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 (1/2567)

การประชุมคณะกรรมการสภาอาจารย์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 (1/2567)
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567
ณ ห้องประชุมนเรศวร 102 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram