14/06/2024

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้ง วันเลือกตั้งและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ ประเภทคณะ แทนตำแหน่งที่ว่าง

Loading

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram